PDF 发货日
  HCS系列 霍尔电流传感器系统

  0

  HCS系列 霍尔电流传感器系统

  HCS 10000398

  PDF
  HAS系列

  0

  HAS系列

  HAS 10000399

  PACT RCP-4000A-1A-D140系列

  0

  PACT RCP-4000A-1A-D140系列

  PACT RCP-4000A-1A-D140 10000400

  PDF
  CDS4000系列磁阻式电流传感器(IPN=50)

  0

  CDS4000系列磁阻式电流传感器(IPN=50)

  CDS4000 10000401

  PDF
  TZ-1EA系列交流电压变换器

  0

  TZ-1EA系列交流电压变换器

  TZ-1EA 11111231

  TZ-5EA系列交流电压变换器

  0

  TZ-5EA系列交流电压变换器

  TZ-5EA 11111232

  TZ-1XA系列绝缘变换器

  0

  TZ-1XA系列绝缘变换器

  TZ-1XA 11111233

  TZ-5XA系列绝缘变换器

  0

  TZ-5XA系列绝缘变换器

  TZ-5XA 11111234

  TZ-41系列无电源绝缘变换器

  0

  TZ-41系列无电源绝缘变换器

  TZ-41 11111235

    HCS系列 霍尔电流传感器系统 HAS系列 PACT RCP-4000A-1A-D140系列 CDS4000系列磁阻式电流传感器(IPN=50) TZ-1EA系列交流电压变换器 TZ-5EA系列交流电压变换器 TZ-1XA系列绝缘变换器 TZ-5XA系列绝缘变换器 TZ-41系列无电源绝缘变换器
  品牌
  系列名称 HCS系列 霍尔电流传感器系统 HAS系列 PACT RCP-4000A-1A-D140系列 CDS4000系列磁阻式电流传感器(IPN=50) TZ-1EA系列交流电压变换器 TZ-5EA系列交流电压变换器 TZ-1XA系列绝缘变换器 TZ-5XA系列绝缘变换器 TZ-41系列无电源绝缘变换器
  电流消耗量 28mA 15mA 190mA 110mA - - - - -
  线性度 0.10% 1.00% 1.00% - - - - - -
  精准度 0.40% 1.00% 0.21% 0.80% - - - - -
  频率范围 DC 100kHz DC 50kHz DC 40Hz~20kHz DC 400kHz - - - - -
  输入电流范围 1500A 150A 300A 600A 900A 100~4000A 50A - - - - -
  输出电流范围 200mA - 1A 6mA - - - - -
  供应电压范围 DC 15-24V DC 15-15V DC 19.2-30V DC 4.75-5.25V - - - - -
  使用温度范围 -40~85° -10~80° -30~80° -40~105° - - - - -
  最大电缆直径 2 x 38.5mm 20.4 x 10.4mm - - - - - - -
  安装类型 面板 面板 法兰 通孔 - - - - -
  尺寸 W110xH34xD95mm W40xH30xD30mm W22.5xH70.4xD85mm W21xH15.5xD8.2mm W25xH22xD9.7mm - - - - -
  输入信号 - - - - AC0-35V AC0-100V AC0-110V AC0-200V AC0-220V 300V以下 AC0-35V AC0-100V AC0-110V AC0-200V AC0-220V 300V以下 DC0-5V DC1-5V DC0-10V DC-10-10V DC0-1V DC0-0.1V DC0-0.06V DC0-20V DC-2-2V DC-5-5V DC4-20mA DC0-20mA 电流:-50mA-50mA;电压:-250V-250V DC0-5V DC1-5V DC0-10V DC-10-10V DC0-1V DC0-0.1V DC0-0.06V DC0-20V DC-2-2V DC-5-5V DC4-20mA DC0-20mA 电流:-50mA~50mA;电压:-250V~250V DC0~20mA(4~20mA)
  输出信号 - - - - DC0-5V DC1-5V DC0-10V DC-10-10V DC-2-2V DC-2.5-2.5V DC-5-5V DC0-4V DC4-20mA DC0-20mA 电流:20mA以下;电压:-12V-15V DC0-5V DC1-5V DC0-10V DC-10-10V DC-2-2V DC-2.5-2.5V DC-5-5V DC0-4V DC4-20mA DC0-20mA 电流:20mA以下;电压:-12V-15V DC0-5V DC1-5V DC0-10V DC-10-10V DC-2-2V DC-2.5-2.5V DC-5-5V DC0-4V DC4-20mA DC0-20mA 电流:20mA以下;电压:-12V-15V DC0-5V DC1-5V DC0-10V DC-10-10V DC-2-2V DC-2.5-2.5V DC-5-5V DC0-4V DC4-20mA DC0-20mA 电流:20mA以下;电压:-12V-15V DC0~20mA(4~20mA)
  基准精度 - - - - ±0.2%FS;±0.1%FS ±0.2%FS;±0.1%FS ±0.1%FS ±0.1%FS ±0.1%FS
  电源变动 - - - - ±0.06%FS ±0.06%FS ±0.06%FS ±0.06%FS -
  反应时间 - - - - 700ms(0~90%) 700ms(0~90%) 50ms 1ms 1ms 50ms 50ms(0~90%)
  颜色 - - - - 黑色 黑色 黑色 黑色 黑色
  材质 - - - - ABS树脂 ABS树脂 ABS树脂 ABS树脂 ABS树脂
  尺寸(mm) - - - - 98H×25W×41D 98H×25W×41D 98H×25W×41D 98H×25W×41D 98H×25W×41D
  质量 - - - - 约80g 约80g 约80g 约80g 约80g
  电源电压 - - - - AC100-240V±10% DC24V±10% AC100-240V±10% DC24V±10% -
  联系方式

  销售热线:4008 824 824

  公司总机:0755-23881000

  企业邮箱:Info@sanpum.com