BK系列控制变压器 JMB系列局部照明变压器 DG系列单相干式变压器 BZ系列照明变压器 DJMB2系列单相局部照明变压器 JBK系列机床控制变压器 JBK5系列机床控制变压器 SD21系列单相单卷变压器 SD41系列单相单卷变压器 SD42系列单相单卷变压器 SD51系列单相单卷变压器 SD52系列单相单卷变压器 AD21系列单相单卷变压器 LD41系列单相复卷变压器 LD21系列单相复卷变压器 LD42系列单相复卷变压器 BKC系列铁芯控制变压器 JBK1系列单相机床控制变压器 JBK2系列单相机床控制变压器 JBK3系列单相机床控制变压器
  品牌
  系列名称 BK系列控制变压器 JMB系列局部照明变压器 DG系列单相干式变压器 BZ系列照明变压器 DJMB2系列单相局部照明变压器 JBK系列机床控制变压器 JBK5系列机床控制变压器 SD21系列单相单卷变压器 SD41系列单相单卷变压器 SD42系列单相单卷变压器 SD51系列单相单卷变压器 SD52系列单相单卷变压器 AD21系列单相单卷变压器 LD41系列单相复卷变压器 LD21系列单相复卷变压器 LD42系列单相复卷变压器 BKC系列铁芯控制变压器 JBK1系列单相机床控制变压器 JBK2系列单相机床控制变压器 JBK3系列单相机床控制变压器
  类型 - 照明行灯型 照明行灯型 照明行灯型 照明行灯型 机床控制式 机床控制型 - - - - - - - - - - 机床控制型 机床控制型 机床控制型
  相数 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相 单相
  频率 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率) 50~60Hz(适用电压频率)
  容量 25VA 25VA 25VA 25VA 25VA 63VA 40VA 63VA 100VA 160VA 250VA 400VA 500VA 630VA 800VA 1kVA 1.6kVA 2kVA 2.5kVA 3kVA 40~63VA 300VA 1000VA 1600VA 2500VA 10VA 20VA 30VA 50VA 100VA 200VA 300VA 500VA 20VA 30VA 50VA 100VA 200VA 300VA 500VA 20VA 30VA 50VA 100VA 200VA 300VA 500VA 100VA 200VA 300VA 500VA 100VA 200VA 300VA 500VA 5VA 10VA 21VA 30VA 50VA 100VA 200VA 300VA 500VA 50VA 100VA 150VA 200VA 300VA 500VA 50VA 100VA 150VA 200VA 300VA 500VA 50VA 100VA 150VA 200VA 300VA 500VA 25VA 50VA 100VA 150VA 200VA 250VA 300VA 500VA 40VA 63VA 100VA 160VA 250VA 400VA 630VA 1000VA 1600VA 2000VA 40VA 63VA 100VA 160VA 250VA 400VA 40VA 63VA 100VA 160VA 250VA 300VA 400VA 500VA 630VA 800VA 1000VA 1600VA 2500VA
  环境温度 -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -5℃~+40℃(24小时的平均值不超过+35℃) -25℃~+40℃ -10℃~+40℃(温度上升限度60℃) -10℃~+40℃(温度上升限度60℃) -10℃~+40℃(温度上升限度60℃) -10℃~+40℃(温度上升限度60℃) -10℃~+40℃(温度上升限度60℃) -10℃~+40℃(温度上升限度60℃) -10℃~+40℃(温度上升限度75℃) -10℃~+40℃(温度上升限度75℃) -10℃~+40℃(温度上升限度75℃) -25℃~+40℃ -25℃~+40℃ -25℃~+40℃ -25℃~+40℃
  相对湿度 不大于90% 不大于90% 不大于90% 不大于90% 不大于90% 不大于90% 不大于90% 不大于90%(25℃时) - - - - - - - - - 不大于95%(25℃时) 不大于90%(25℃时) 不大于90%(25℃时) 不大于90%(25℃时)
  海拔高度 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m - - - - - - - - - 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m 不超过2000m
  外形尺寸 80x70x90mm(BxDxE) 150x170x130mm(BxDxE) - - - 78x65x90mm(BxDxE) 73x78x90mm(AxBxH) 78x65x90mm(BxDxE) 85x98x95mm(BxDxE) 96x98x108mm(BxDxE) 96x110x105mm(BxDxE) 120x106x120mm(BxDxE) 120x120x120mm(BxDxE) 150x113x140mm(BxDxE) 150x130x140mm(BxDxE) 155x195x143mm(BxDxE) 175x255x160mm(BxDxE) 210x270x200mm(BxDxE) 210x270x210mm(BxDxE) 79x78x92mm(BxDxE) 122x106x130mm(BxDxE) 152x132x150mm(BxDxE) 230x170x156mm(BxDxE) 258x185x168mm(BxDxE) 285x210x175mm(BxDxE) - - - - - - - - - 82x60x88mm(BxDxE) 85x75x101mm(BxDxE) 102x85x112mm(BxDxE) 102x88x124mm(BxDxE) 105x96x140mm(BxDxE) 130x125x170mm(BxDxE) 82x57x82mm(AxBxH) 97x88x108mm(BxDxE) 97x94x108mm(BxDxE) 127x112x130mm(BxDxE) 127x138x130mm(BxDxE) 122x112x128mm(BxDxE) 152x108x150mm(BxDxE) 173x186x174mm(BxDxE) 265x195x270mm(BxDxE) 265x205x280mm(BxDxE) 90x84x97mm(BxDxE) 90x94x97mm(BxDxE) 108x94x112mm(BxDxE) 108x105x112mm(BxDxE) 126x108x127mm(BxDxE) 82x78x92mm(BxDxE) 86x92x95mm(BxDxE) 98x97x105mm(BxDxE) 98x110x105mm(BxDxE) 122x109x125mm(BxDxE) 122x113x125mm(BxDxE) 122x126x125mm(BxDxE) 152x110x150mm(BxDxE) 152x125x150mm(BxDxE) 230x170x156mm(BxDxE) 258x185x168mm(BxDxE) 285x210x175mm(BxDxE)
  安装尺寸 56±2x48±2mm(AxC) - - - - 56±2x50±2mm(AxC) 55x50mm(axb) 59±1x46±0.5x8mm(AxCxX) 65±1x60±0.5x7.5mm(AxCxX) 83±1x73.5±0.5x4mm(AxCxX) 83±1x85±0.5x4mm(AxCxX) 93±1x83±0.5x13mm(AxCxX) 94±1x95±0.5x9.5mm(AxCxX) 128±1x91±0.5x5mm(AxCxX) 125±1x104±0.5x7mm(AxCxX) 127x143±2mm(AxC) 170x155±2mm(AxC) 170x163±2mm(AxC) 170x209±2mm(AxC) 66x46mm(AxC) 93x76mm(AxC) 122x105mm(AxC) 160x142mm(AxC) 180x155mm(AxC) 210x175mm(AxC) - - - - - - - - - -x65mm(AxC) 50x60mm(AxC) 56x80mm(AxC) 78x78mm(AxC) 101x105mm(AxC) 68x68mm(axb) 80x63mm(AxC) 80x70mm(AxC) 90x90mm(AxC) 90x115mm(AxC) 90x92mm(AxC) 130x90mm(AxC) 125x123mm(AxC) 160x120mm(AxC) 160x130mm(AxC) 78x64.5mm(AxC) 78x75.5mm(AxC) 90x76mm(AxC) 90x87.5mm(AxC) 105x83mm(AxC) 56x52mm(AxC) 64x69.5mm(AxC) 84x71.5mm(AxC) 84x85mm(AxC) 90x88mm(AxC) 90x92mm(AxC) 90x105mm(AxC) 130x90mm(AxC) 130x105mm(AxC) 160x142mm(AxC) 180x155mm(AxC) 210x175mm(AxC)
  安装孔 5x9mm(KxJ) - - - - 5x9mm(KxJ) 3.8x7x8x15mm(SxQxPxF) 4.5x10x7.5x16mm(SxQxPxF) 6x8.5x9.5x19.5mm(SxQxPxF) 7x13x11x25mm(SxQxPxF) 7x16x11x25mm(SxQxPxF) 7x17x12x25mm(SxQxPxF) 7x18x12x25mm(SxQxPxF) 8x13mm(TxV) 4.8mm(KxJ) 7mm(KxJ) 7x14mm(KxJ) - - - - - - - - - 4.5x6mm(KxJ) 5x8mm(KxJ) 6x9mm(KxJ) 5x9mm(KxJ) 8x14mm(KxJ) 6x11mm(KxJ) 8x11mm(KxJ) 10x20mm(KxJ) 6x12mm(KxJ) 8x16mm(KxJ) 5x9mm(KxJ) 6x11mm(KxJ) 8x14mm(KxJ) 7x14mm(KxJ)
  输入电压 - - - - - 380V/220V 380V R200/220/240V 380/R400/420/440V 380/R400/420/440V 440/R460/480/500V 440/R460/480/500V R200/220/240V R200/220/240V O端子P/S共用 R400(380)/440(415)V R200(180)/220V R400(380)/440(415)V 220V 380V/220V 380V 380V 380V
  输出电压 - - - - - 220V/36V/24V/6V 110V(160VA)24V(80VA)6V(10VA) R100/110/115V(输出电流:0.1A) R100/110/115V(输出电流:0.2A) R100/110/115V(输出电流:0.3A) R100/110/115V(输出电流:0.5A) R100/110/115V(输出电流:1A) R100/110/115V(输出电流:2A) R100/110/115V(输出电流:3A) R100/110/115V(输出电流:5A) R100/110/115V(输出电流:0.2A) R100/110/115V(输出电流:0.3A) R100/110/115V(输出电流:0.5A) R100/110/115V(输出电流:1A) R100/110/115V(输出电流:2A) R100/110/115V(输出电流:3A) R100/110/115V(输出电流:5A) R200/220/240V(输出电流:0.1A) R200/220/240V(输出电流:0.15A) R200/220/240V(输出电流:0.25A) R200/220/240V(输出电流:0.5A) R200/220/240V(输出电流:1A) R200/220/240V(输出电流:1.5A) R200/220/240V(输出电流:2.5A) R100/110/115V(输出电流:1A) R100/110/115V(输出电流:2A) R100/110/115V(输出电流:3A) R100/110/115V(输出电流:5A) R200/220/240V(输出电流:0.5A) R200/220/240V(输出电流:1A) R200/220/240V(输出电流:1.5A) R200/220/240V(输出电流:2.5A) R100/115V(输出电流:50mA) R100/115V(输出电流:0.1A) R100/115V(输出电流:0.21A) R100/115V(输出电流:0.3A) R100/115V O端子P/S共用(输出电流:0.5A) R100/115V O端子P/S共用(输出电流:1A) R100/115V O端子P/S共用(输出电流:2A) R100/115V O端子P/S共用(输出电流:3A) R100/115V O端子P/S共用(输出电流:5A) R100/110(100)V(输出电流:0.5A) R100/110(100)V(输出电流:1A) R100/110(100)V(输出电流:1.5A) R100/110(100)V(输出电流:2A) R100/110(100)V(输出电流:3A) R100/110(100)V(输出电流:5A) R100/110(100)V(输出电流:0.5A) R100/110(100)V(输出电流:1A) R100/110(100)V(输出电流:1.5A) R100/110(100)V(输出电流:2A) R100/110(100)V(输出电流:3A) R100/110(100)V(输出电流:5A) R200/220(200)V(输出电流:0.25A) R200/220(200)V(输出电流:0.5A) R200/220(200)V(输出电流:0.75A) R200/220(200)V(输出电流:1A) R200/220(200)V(输出电流:1.5A) R200/220(200)V(输出电流:2.5A) 110(100VA)V24V(50VA) 220V/36V/24V/6V 110V(160VA)24V(80VA)6V(10VA) 110V(160VA)24V(80VA)6V(10VA) 110V(160VA)24V(80VA)6V(10VA)
  电压偏差 - - - - - - - ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 ±5%以内 - - - -
  绝缘类别 - - - - - - - A种 A种 A种 A种 A种 A种 E种 E种 E种 - - - -
  重量 - - - - - - - 约0.6kg 约0.69kg 约0.92kg 约1.3kg 约1.9kg 约2.9kg 约4.6kg 约6.9kg 约0.89kg 约0.7kg 约0.92kg 约1.3kg 约1.9kg 约3.2kg 约4.8kg 约6.6kg 约0.7kg 约1kg 约1.3kg 约1.9kg 约3.2kg 约4.9kg 约6.9kg 约1.9kg 约3.2kg 约4.8kg 约6.6kg 约1.8kg 约3.2kg 约4.8kg 约6.7kg 约0.2kg 约0.26kg 约0.33kg 约0.5kg 约0.62kg 约0.9kg 约1.7kg 约2.4kg 约3.9kg 约0.63kg 约0.9kg 约1.6kg 约2.1kg 约2.6kg 约3.7kg 约5.5kg 约0.9kg 约1.6kg 约2.1kg 约2.6kg 约3.7kg 约5.6kg 约0.92kg 约1.6kg 约2.1kg 约2.7kg 约3.7kg 约5.5kg - - - -
  接口 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  固定方式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  固定螺栓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  防护等级 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  短路保护 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  缠绕方式 - - - - - - - 复卷 复卷 复卷 复卷 复卷 单卷 复卷 复卷 复卷 - - - -
  电压变动率 - - - - - - - 30%以下 20%以下 10%以下 7%以下 30%以下 20%以下 10%以下 7%以下 30%以下 20%以下 10%以下 7%以下 10%以下 7%以下 10%以下 7%以下 30%以下 20%以下 10%以下 7%以下 20%以下 10%以下 7%以下 20%以下 10%以下 7%以下 20%以下 10%以下 7%以下 - - - -
  绝缘抵抗 - - - - - - - 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 - - - -
  耐电压 - - - - - - - 1.5kV 2kV 2kV 2kV 2kV 1.5kV 2kV 1.5kV 2kV - - - -
  层间压力 - - - - - - - 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 2倍400Hz,18秒间 - - - -
  形状 - - - - - - - BR TP TP TP TP TP BR TP-S TP-S TP-S TP-S - - - -
  静电系统修复 - - - - - - - - - - -
  有效度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  功耗W - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  功率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  空载电压(ca.x系数) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  PRI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  输入电压限制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  短路电压 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  介电强度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  输出保持过压 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  额定负载的电压降 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  无负载损耗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  联系方式

  销售热线:4008 824 824

  公司总机:0755-23881000

  企业邮箱:Info@sanpum.com