E3X-DA-S系列稳定检测的高功能光纤传感器

1输入2输出的通用型和APC寿命约20年的超APC寿命型等,展现各种价格;
配备电源调谐功能,可简单地设定成最佳光量值;
实现投光功率高精度稳定的APC功能始终有效;
在Class最高等级的大功率下也可稳定检测低反射检测物体和大型检测物体(配备GIGARAY);
也备有适用于EtherCAT通信单元/CompoNet通信单元的E3X-DAO-S型号;

点击订货号查看价格,了解更多请登录享受优惠请拨打4008-824-824

13 个 型 号 符 合 条 件

  E3X-CN02
  E3X-CN11
  E3X-CN12
  E3X-CN21
  E3X-CN22
  E3X-DA11AN-S
  E3X-DA11AT-S
  E3X-DA11RM-S
  E3X-DA11-S
  E3X-DA11TW-S  
  E3X-DA41AN-S
  E3X-DA41AT-S
  E3X-DA41RM-S  
  E3X-DA41-S  
  E3X-DA41SE-S
  E3X-DA6AT-S
  E3X-DA6RM-S
  E3X-DA6-S
  E3X-DA6SE-S
  E3X-DA6TW-S  
  E3X-DA8AT-S
  E3X-DA8RM-S
  E3X-DA8-S
  E3X-DA8SE-S
  E3X-DA8TW-S
  E3X-DAB11-S
  E3X-DAB41-S
  E3X-DAB6-S
  E3X-DAB8-S
  E3X-DAG11-S
  E3X-DAG41-S
  E3X-DAG6-S
  E3X-DAG8-S
  E3X-DAH11-S
  E3X-DAH41-S
  E3X-DAH6-S
  E3X-DAH8-S
  E3X-MDA11
  E3X-MDA41
  E3X-MDA6
  E3X-MDA8
  联系方式

  销售热线:4008 824 824

  公司总机:0755-23881000

  企业邮箱:Info@sanpum.com