ILD2300LL系列适用于光泽金属表面测量的位移传感器

适用于金属光泽表面及粗糙测量面;
四种型号可供选择线性量程2mm至50mm;
结构设计紧凑合理,内置集成控制器;
测量频率可设置最大至49.02kHz;
Ethernet/EtherCAT/RS422数字接口;
改良优化的实时表面补光技术;

点击订货号查看价格,了解更多请登录享受优惠请拨打4008-824-824

4 个 型 号 符 合 条 件
  MICRO-EPSILON-1LR1181-30(13)传感器
  MICRO-EPSILON-optoNCDT 2300
  MICRO-EPSILON-050155-17
  MICRO-EPSILON-DT IFC2451传感器
  MICRO-EPSILON-IFS2403-0,4传感器
  MICRO-EPSILON-ODC1201-30
  MICRO-EPSILON-DTA-25D-3-CA-W
  MICRO-EPSILON-PC1700-10
  MICRO-EPSILON-ILD1700-40
  MICRO-EPSILON-ILD1700-200 PC1700-10 10M
  MICRO-EPSILON-ILD1402-200 PC1402-8/I 8M 4-20mA
  MICRO-EPSILON-IF2008-Y
  MICRO-EPSILON-IF2004/USB
  MICRO-EPSILON-PC2300-3/IF2008
  MICRO-EPSILON-PC1402-3/IF2008
  MICRO-EPSILON-ILD1402-200
  MICRO-EPSILON-ILD2300-200(02)
  MICRO-EPSILON-EC3/2传感器附件
  MICRO-EPSILON-EA3200-ES04/180(102)传感器附件
  MICRO-EPSILON-ESC30传感器附件
  MICRO-EPSILON-SCA3/5传感器附件
  MICRO-EPSILON-SCD3/8传感器附件
  MICRO-EPSILON-ES04/180(102)探头
  MICRO-EPSILON-DT3301控制器
  MICRO-EPSILON-DS05(03)+DZ14
  MICRO-EPSILON-DS05(03)+DZ140
  MICRO-EPSILON-4120151.025
  MICRO-EPSILON-ILD2300-10LL
  MICRO-EPSILON-CLS-K-65/S-HAUNT 10042787
  MICRO-EPSILON-FAD-T-S-3, 5X1 5-295-67
  MICRO-EPSILON-CTG-SF20-C3
  MICRO-EPSILON-CSLM-2HSF300
  MICRO-EPSILON-CTM-2SF75-C3
  MICRO-EPSILON-CTM-3SF75H2-C3
  MICRO-EPSILON-PC3/8
  MICRO-EPSILON-SWH.OS.650.CTMSV
  MICRO-EPSILON-PS300/15
  MICRO-EPSILON-CC0.5C
  MICRO-EPSILON-CC0.5B
  MICRO-EPSILON-DT6300
  MICRO-EPSILON-CS02
  MICRO-EPSILON-IFS2405-10
  MICRO-EPSILON-IFS2403-10
  MICRO-EPSILON-IFS2402-10
  MICRO-EPSILON-IFX2471
  MICRO-EPSILON-IFC2451
  MICRO-EPSILON-CLS-K-63
  MICRO-EPSILON-ILR1181-30(23)传感器
  MICRO-EPSILON-2901528 IF2008-Y
  MICRO-EPSILON-2213024 IF2004/USB
  MICRO-EPSILON-2901728 PC2300-3/IF2008
  MICRO-EPSILON-4120180 ILD2300-50
  MICRO-EPSILON-4120178 ILD2300-10
  MICRO-EPSILON-4120177 ILD2300-2


  联系方式

  销售热线:4008 824 824

  公司总机:0755-23881000

  企业邮箱:Info@sanpum.com